Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2017. Kurs Professional. Informacje o książce - Wydawnictwo ExpertBooks

Przejdź do treści

Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2017. Kurs Professional. Informacje o książce

Książki papierowe > Autodesk Inventor Professional > Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor 2017
Książki do nauki Inventora 2017, książka Inventor 2017, fabian stasiak

Tytuł: Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2017. Kurs Professional

Autor: Fabian Stasiak
Data publikacji: 14.04.2017
ISBN:
978-83-947914-0-7   
Format: 19,5 x 27 cm
Liczba stron: 402

Miękka oprawa.
Druk czarno-biały i kolorowy

Druk tylko na żądanie. Skontaktuj się z nami...
Projektujesz formy wtryskowe?
Pobierz biblioteki normaliów do modelowania form wtryskowych dla programu Autodesk Inventor Professional 2017. Kliknij tutaj...
W książce położono szczególny nacisk na praktyczne zapoznanie się z narzędziami specyficznymi dla danego modułu specjalistycznego. Użytkownik programu będzie poznawał interesujący go temat wykonując ćwiczenia, które przygotowano do prowadzenia samodzielnej pracy z podręcznikiem. Dokładne przestudiowanie danego tematu i uważne wykonanie ćwiczeń pozwoli poznać dany moduł specjalistyczny i sprawnie zasto-sować oferowane przez program Inventor Professional 2017 narzędzia i techniki pracy do usprawnienia swojego procesu projektowania.

Poniżej przedstawione są ilustracje pochodzące z materiału ćwiczeniowego tego podręcznika.


Zbiór ćwiczeń. Autodesk® Inventor® 2017. Kurs Professional to podręcznik dla tych użytkowników programu Autodesk Inventor, którzy chcą wdrożyć w swojej pracy zawodowej specjalizowane moduły dostępne w wersji Autodesk Inventor Professional 2017. W tym podręczniku zgromadzono materiał prezentujący narzędzia i techniki pracy zaproponowane w modułach spec-jalistycznych przeznaczonych do:

  • projektowania przebiegów instalacji rurowych,
  • projektowania tras wiązek przewodów i kabli elektrycznych,
  • prowadzenia symulacji dynamicznych mechanizmów,
  • analizy naprężeń części i zespołów,
  • analizy konstrukcji z kształtowników,
  • projektowania from wtryskowych.
Krótki przewodnik po książce "Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2017. Kurs Professional"
Analiza naprężeń
W rozdziale 4 pokazano w jaki sposób należy przygotować model części lub model zespołu do przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych z wykorzystanie metody elementów skończonych, w zakresie statyki liniowej. Pokazano tutaj także w jaki sposób działa mechanizm optymalizacji zastosowany w module do analizy naprężeń oraz jak można wykorzystać generator kształtów w uzyskaniu optymalnej konstrukcji.

Analiza ram
Rozdział 5 prezentuje działanie modułu do obliczeń, z użyciem metody elementów skończonych, konstrukcji wykonanych z kształtowników pochodzących z biblioteki Content Center. W tym rozdziale pokazano w jaki sposób należy przygotować model do wykonania obliczeń, jak go zmodyfikować i ponownie przeliczyć.

Projektowanie form wtryskowych
W rozdziale 6 przedstawiono, w serii kilku następujących po sobie ćwiczeń, praktycznie pełny proces przygotowania prostej formy wtryskowej, od wstawienia wypraski i wykonania podstawowych analiz wtrysku tworzywa poprzez modelowanie gniazd formujących, modelowanie układu wtryskowego i układu chłodzenia, konstrukcję korpusu formy i zautomatyzowane tworzenie rysunków. Mimo, że zastosowano tutaj serię uzupełniających się ćwiczeń, każde ćwiczenia można wykonać oddzielnie bez koniczności zakończenia ćwiczenia poprzedniego.
Projektowanie przebiegów instalacji rurowych
Rozdział 1 prezentuje właściwą organizację pracy z projektami instalacji rurowych oraz działanie narzędzi zawartych w module do projektowania przebiegów rurowych. W tym rozdziale poświęcono dużo uwagi na pokazanie techniki prowadzenia tras rurowych na różnych obiektach oraz dostosowanie modułu „rurowego” do własnych potrzeb.

Projektowanie przebiegów wiązek przewodów i kabli
Rozdział 2 przedstawia narzędzia modułu do projektowania przebiegów wiązek przewodów i kabli. Zwrócono tutaj szczególna uwagę na pokazanie, w jaki sposób można układać przewody i kable elektryczne w modelu 3D urządzenia, na podstawie schematu połączeń dostarczonego przez oprogramowanie do projektowania elektrycznego oraz jak tworzyć rysunek rozwinięty wiązki elektrycznej. Dodatkowo, zaprezentowano sposób przygotowania komponentów elektrycznych do pracy w środowisku projektowania przebiegów wiązek przewodów i kabli.

Symulacja dynamiczna
W rozdziale 3 można dowiedzieć się w jaki sposób należy przygotować model zespołu do przeprowadzenia symulacji dynamicznego działania mechanizmu. W tym rozdziale wyjaśniono jak działają połączenia ruchu, jak wprowadzać wymuszenia ruchu i odczytywać wyniki symulacji. Jednym z ważnych elementów, jaki pokazano tuta, jest współpraca modułu do symulacji dynamicznej z modułem do analizy naprężeń.
Opinie czytelników o książce "Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2017. Kurs Professional"
Szanowny Czytelniku!
Zależy nam na ulepszaniu naszych publikacji. Jeżeli zapoznałeś się już z książką Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2017. Kurs Professional i masz swoje uwagi oraz spostrzeżenia, którymi chciałbyś się podzielić z innymi, to przeslij je na adres email:
Jeżeli wyrazisz zgodę na opublikowanie swojej opinii to zostanie ona umieszczona na tej stronie.
Opinie przesłane przez czytelników:
Na razie brak opinii...
Zobacz wątek na forum CAD.PL:

oraz
©Copyright ExpertBooks 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone
Bookmark and Share
Wróć do spisu treści